Ogólne Warunki Zamówień, Dostaw i Gwarancji


04.01.2016

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 04.01.2016 r. Petbottle Sp. z o.o., właściciel marki 3DConcept wprowadza w życie Ogólne Warunki Zamówień, Dostaw i Gwarancji. Treść dokumentu dostępna jest  w zakładce DO POBRANIA.

Wodoszczelne modele


#

16.12.2015 r.

Wdrożyliśmy nową, autorską technologię wykańczania modeli 3D, pozwalającą na uzyskanie wodoszczelności ich powierzchni. Dzięki temu nasi Klienci mogą testować modele w środowisku wilgotnym lub wodnym. Oznacza to, że wykonane przez nas modele 3D mają w sobie jeszcze więcej funkcjonalności i wykraczając poza oczywiste funkcje prototypu przynoszą naszym Klientom istotną wartość dodaną.

Luksusowe części samochodowe


#

13.10.2015 r.

We wrześniu wykonaliśmy bardzo ciekawe zlecenie produkcyjne dla kontrahenta z branży automotive. Dzięki sprawnej obsłudze w zakresie ofertowania oraz optymalnie zaplanowanemu procesowi produkcyjnemu w założonym terminie dostarczyliśmy naszemu klientowi gotowe części, które zostały zamontowane w samochodach luksusowej niemieckiej marki. Jakość dostarczonych elementów nie budziła żadnych zastrzeżeń, spełniając wysokie wymagania dotyczące dokładności oraz wytrzymałości. Świadczą o tym referencje, jakie otrzymaliśmy od klienta po zakończeniu produkcji.

Język Braille'a


# #

01.09.2015 r.

W dniu 31.08.2015r. na terenie Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku w ramach uroczystych obchodów Sierpień '80 nastąpiło odsłonięcie miniatury pomnika Poległych Stoczniowców 1970. Jest to część projektu „Pomóżmy zobaczyć świat rękoma”, skierowana do osób niewidomych i niedowidzących. Integralnym elementem miniatury pomnika jest tablica z jego opisem w języku Braille’a, którą mieliśmy przyjemność wykonać w technologii druku 3D.

Druk 3D znajduje zastosowanie w lotnictwie


#

03.08.2015 r.

Badania nad bezzałogowymi statkami latającymi nabrały w ostatnim czasie niebywałej dynamiki. Znacznie zwiększyła się dostępność dronów, nie są to już pojazdy budowane przez hobbystów i modelarzy, lecz dopracowane i sprawdzone jednostki powstające najpierw w biurach projektowych a następnie w fabrykach lub manufakturach. Wykorzystanie dronów już dawno wykroczyło poza zawody pasjonatów i dziedziny wojskowe. Zastosowanie znajdują obecnie m. in. w geodezji, fotografii, audytach architektonicznych, energetycznych, hydrologicznych.

Statuetki dla Polskiej Agencji Kosmicznej


#

10.07.2015 r.

W przyjemnością pragniemy zakomunikować, iż w związku z rozpoczęciem działalności Polskiej Agencji Kosmicznej w nowej siedzibie na terenie Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego wykonaliśmy pamiątkowe statuetki z motywem promu kosmicznego, które wręczone zostały uczestnikom uroczystej inauguracji.